top of page

Y Dduwies & cerfluniau hanesyddolRwy'n gwneud fy nychymyg fy hun, neu

ailddehongliadau o arteffactau hynafol. Lle rwyf wedi defnyddio delwedd o'r gorffennol, rwyf wedi ceisio cadw'n driw i'w hysbryd gwreiddiol, tra hefyd efallai yn ei ffitio i ddealltwriaeth fwy modern o gyfrannau dynol. Rwy'n hoffi meddwl fy mod yn parchu traddodiad, gan ddefnyddio deunyddiau nad ydynt ar gael i'r hynafolion. Mae'r rhai ar y brig & bottom of y dudalen yn addas ar gyfer lleoedd dan do yn unig. Mae'r rhai yng nghanol y dudalen yn addas ar gyfer gardens hefyd. Mae llawer yn gwerthu allan yn gyflym wrth i mi symud i mewn i efydd ffowndri!

Porcelain Brooches

Sitting fox decoration on my hand.jpg
Porcelain Pendants
Lady pendants.jpg
Porcelain Decorations
sleeping fox in my hand.jpg
bottom of page